وینفونت
هنر نهم چیست
هنر های نه گانه
ابتدا تعريف کوتاهي از هنر داشته باشيم و سپس دسته بندي هفت‌گانه ي هنر را نام ببريم.
هنر از نظر کارشناسان به همه ي کوشش هاي خلّاق انساني گفته مي شود که ارتباط مستقيم با بقا و توليد مثل نداشته باشد. اين تعريف خيلي کلي است و براي باز شدن مفهوم بهتر است سه مورد از مهمترين وجه اشتراک آثار هنري را بدانيم ، به اميد اينکه ميزان هنري بودن اثر درک بهتري داشته باشيم.
1- تخيل: که مهمترين عامل شکل گيري اثر هنري است.
2- عاطفه و احساس هنرمند: همه ي آثار هنري از عاطفه و احساس هنرمند سرچشمه مي گيرند نه از تفکرمنطقي و عقلاني او
3- چند معنايي: دو ويژگي بالا به شکل گيري چندمعنايي شدن هنر کمک مي کند و اثر هنري را از يک اثر تک بعدي به دور مي سازد.

در يک تقسيم بندي کلي، ارسطو هنر ها را در هفت شاخه ي زير دسته بندي مي کند:
1-موسيقي
2-هنر هاي دستي مانند مجسمه سازي، شيشه‌گري، و...
3- هنرهاي ترسيمي شامل نقاشي، خطاطي، عکاسي، و...
4- ادبيات شامل شعر و داستان، نمايشنامه، فيلمنامه و نثر
5- معماري
6- حرکات نمايشي
7- هنرهاي نمايشي شامل سينما، تئاتر، و ...

تقسيم‌بندي‌ هفت هنر مشهور و اجمالي به ترتيب سادگي در درک عبارتند از:
1- موسيقي
2- نقاشي
3- نويسندگي
4- هنر هاي دستي
5- شعر
6- تئاتر
7- سينما

نمونه ديگر تقسيم‌بندي هفت هنر به ترتيب زمان ايجاد يا توسعه عبارتند از:
1- نقاشي
2- هنر هاي تجسمي (نقاشي، طراحي، تنديس‌گري، عکاسي و چاپ)
3- معماري
4- ادبيات
5- موسيقي
6- تئاتر
7- سينما

البته به صورت غير رسمي عنوان هنر هشتم براي هنر هاي زير بکار رفته است.
روابط عمومي، روزنامه‌نگاري، خبرنگاري، تبليغات و در مجموع رسانه
دوبله
انيميشن و بازي هاي رايانه اي
آشپزي
کميک استريپ

و همچنین

هنر نهم هنر طراحی گرافیکی و طراحی سایت


 
محک تبلیغات در هنر نهم